kids

KShs1,490.00KShs1,990.00

30 YEAR ANNIVERSARY SALE

City Walk KD1327 Kids Sandals

KShs2,800.00
KShs3,000.00KShs3,200.00
KShs1,490.00KShs1,990.00

30 YEAR ANNIVERSARY SALE

City Walk KD1327 Kids Sandals

KShs2,800.00
KShs3,000.00KShs3,200.00